And Now

~ for Something Completely Different ~

Telewizja N (nc+) i python
Aby się przeklikać przez program na http://n.pl/ i jeszcze znaleźć interesujący program, to jest ponad moje siły. Napisałem więc na szybko narzędzie działające w shellu, które pozwala przeglądać oraz przeszukiwać program ze strony n.pl https://github.com/onjin/ntv/. ......
Fast sentry instance using docker
How to quickly spin up private Sentry instance using only docker. ......
Python SOAP server (flask) + wsdl generation
Simple tutorial how quickly create SOAP server using python “Flask-Enterprise” package for “flash” web framework. Example comes with basic client using “suds” package. ......
quiet please !! disable audio bell in gvim
I don’t want to hear it any more, so I’ve put this into .vimrc " quiet pleeeeeease if has('autocmd') autocmd GUIEnter * set visualbell t_vb= endif ......
Rescan SCSI bus (no reboot)
Just self memo. How to attach new SCSI disk without reboot (debian): # check what hosts do you have ls /sys/class/scsi_host host0 host1 host2 host3 # change 'host0' to 'host1' or any next number that you need echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan and done fdisk -l ......
extend lvm2 filesystem
Just self memo # Added new physical partition /dev/sda3 # create a physical volume out of it $ pvcreate /dev/sda3 # Now, add it to the volume group #that my logical volume is on $ vgextend VolGroup00 /dev/sda3 # Now that the volume group has more # disk space, the logical volume can grow $ lvextend -L+11G /dev/VolGroup00/LogVol00 # Ok, last of all, I want to filesystem to # recognize that more space is available $ fsadm resize /dev/VolGroup00/LogVol00 # sweet, I have more space now $ df -h......
vim + vundle plugin manager + programming
Kilku znajomych chciało zacząć używać vim’a. Ale konfigurowanie go na starcie, dobieranie pluginów, instalowanie ich, gdy się jeszcze nic nie wie tylko chce się spróbować zazwyczaj powodowało przełożenie tej próby na ‘kiedy indziej’. Niedawno poznałem i zacząłem używać plugin manager’a https://github.com/gmarik/vundle i sam potrzebowałem szybko przenieść konfigurację na drugi komputer i na laptopa. Zazwyczaj używałem dropbox’a i podlinkowanego pliku .vimrc oraz całego katalogu .vim ze wszystkimi pluginami. Jednak używając plugin managera, którego konfiguracja znajduje się w .vimrc pozwala teraz posługiwać się jedynie plikiem .vimrc. Zgodnie z programistyczną zasadą ‘jak masz coś zrobić więcej niż 2 razy, napisz program’ powstał mały skrypt + podstawowy .vimrc pozwalający szybko uruchomić vim’a skonfigurowanego pod programowanie w ciągu kilku minut. https://github.com/onjin/vim-startup Jak na razie przydało się mi i kilku innym osobom :) . Plik .vimrc jest oczywiście przykładowy i jak już sobie poużywasz vim’a i zdecydujesz się go poznać lepiej wtedy po kolei skonfigurujesz go pod siebie.......
vim note plugin - easy note management
http://github.com/xolox/vim-notes/ http://peterodding.com/code/vim/notes/ ......
Grooveshark currentSong.txt + gajim status
Przy okazji szukania API do grooveshark’a odkryłem plik currentSong.txt, który jest tworzony przez Grooveshark Desktop. Kilka minut z vim’em i mamy skrypt napisany w python’ie, który odczytuje w/w plik i wrzuca informację o aktualnie odtwarzanym utworze jako status wybranego konta w gajim’a. Skrypt umożliwia także uruchomienie go w trybie monitorowania w/w pliku (wymana pyinotify). Wtedy nasz status będzie zmieniany w chwili (chwilę potem :) ) zmiany utworu w Grooveshark Desktop. Całość można dowolnie używać/modyfikować, a pobrać można z serwisu github.com: https://github.com/onjin/grooveshark2gajim http://onjin.github.com/grooveshark2gajim/ Do działania wystarczy nam plik grov2gajim.py. Umieszczamy go gdzieś na dysku i możemy używać.......
vim snippetsemu i liquibase
W ostatnim wpisie pisałem o snippetsEmu dla vim‘a, a dziś załączam zestaw snippetów, których używam przy pracy z liquibase. Liquibase to całkiem miłe narzędzie napisane w Javie do śledzenia, zarządzania i wprowadzania zmian w bazach danych. Zmiany opisuje się w pliku (plikach) xml i wpisywanie oraz pamiętanie tej składni można sobie uprościć przy pomocy vim’a i snippetów. Snippet umieszczamy razem z pozostałymi, najczęściej w .vim/after/ftplugin/. Najprościej zacząć otwierając np. migration.xml, wpisując lhelp i wcisnąć TAB. Otrzymamy małą pomoc i możemy zaczynać wpisywać kolejną migrację :) xml_snippets.vim ......