Marek Wywiał

python software developer

Pożegnanie z doc'em ?

by Marek Wywiał
  |   Source
    More posts about:  
  • onjin

Z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) dowiadujemy się, że format OpenDocument został oficjalnie uznany jako obowiązujący standard do wymiany dokumentów tekstowych lub tekstowo-graficznych pomiędzy systemami informatycznymi używanymi przez podmioty publiczne.

OpenDocument jest oczywiście obsługiwany przez znany już, bezpłatny pakiet OpenOffice. Jego polską wersję 2.0 można pobrać ze strony firmy Ux Systems w dziale download.

Znajdziemy tu wersję zarówna dla systemu Windows jaki i Linux (tgz, rpm, deb).

Comments powered by Disqus
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GCS/IT dx s: a C+++$ U>$ P+ L++$ !E-(+) W++$ N+ !o K--? !w !O !M !V PS PE !Y PGP !t !5 X++ R tv+ b+++ DI D G e+++(++++) h--- r y+++
------END GEEK CODE BLOCK------