Marek Wywiał

python software developer

home.pl & django - pierwsza potyczka

by Marek Wywiał
  |   Source

home.pl obsługuje pythona jako cgi (pliki .py) więc tego będziemy się trzymać. Instalację wykonamy w katalogu /py

instalacja django

hardcoded ale działa ;) wrzucamy to do /py i ruchamiamy poprzez www (plik install.py)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 #!/usr/bin/env python

 import os

 os.system("wget http://www.djangoproject.com/download/1.0.2/tarball/")
 os.system("tar zxf Django-1.0.2-final.tar.gz")
 os.system("rm Django-1.0.2-final.tar.gz")
 os.system("mv Django-1.0.2-final tmp")
 os.system("mv tmp/django django")

nasz projekt

Lokalnie wołamy

$ django-admin.py startproject pytest

i wrzucamy katalog pytest przez ftp na home do katalogu /py .

dispatch.py

 #!/usr/bin/env python

 import os, sys
 import django.core.handlers.wsgi

 def run_with_cgi(application):

   environ           = dict(os.environ.items())
   environ['wsgi.input']    = sys.stdin
   environ['wsgi.errors']    = sys.stderr
   environ['wsgi.version']   = (1,0)
   environ['wsgi.multithread'] = False
   environ['wsgi.multiprocess'] = True
   environ['wsgi.run_once']   = True

   if environ.get('HTTPS','off') in ('on','1'):
     environ['wsgi.url_scheme'] = 'https'
   else:
     environ['wsgi.url_scheme'] = 'http'

   headers_set = []
   headers_sent = []

   def write(data):
     if not headers_set:
       raise AssertionError("write() before start_response()")

     elif not headers_sent:
       # Before the first output, send the stored headers
       status, response_headers = headers_sent[:] = headers_set
       sys.stdout.write('Status: %s\\r\\n' % status)
       for header in response_headers:
         sys.stdout.write('%s: %s\\r\\n' % header)
       sys.stdout.write('\\r\\n')

     sys.stdout.write(data)
     sys.stdout.flush()

   def start_response(status,response_headers,exc_info=None):
     if exc_info:
       try:
         if headers_sent:
           # Re-raise original exception if headers sent
           raise exc_info[0], exc_info[1], exc_info[2]
       finally:
         exc_info = None   # avoid dangling circular ref
     elif headers_set:
       raise AssertionError("Headers already set!")

     headers_set[:] = [status,response_headers]
     return write

   result = application(environ, start_response)
   try:
     for data in result:
       if data:  # don't send headers until body appears
         write(data)
     if not headers_sent:
       write('')  # send headers now if body was empty
   finally:
     if hasattr(result,'close'):
     result.close()


 # Change this to the directory above your site code.
 sys.path.append("/py")

 # Change mysite to the name of your site package
 os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'pytest.settings'

 run_with_cgi(django.core.handlers.wsgi.WSGIHandler())

i odpalamy to by www :D na razie tyle ...

do pobrania

Dokładam paczkę z plikami do testu:

$ unzip py.zip

ftp na home.pl; open http://server.home.pl/py/dispatch.py/admin

Dodatkowe moje narzędzia

Comments powered by Disqus
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GCS/IT dx s: a C+++$ U>$ P+ L++$ !E-(+) W++$ N+ !o K--? !w !O !M !V PS PE !Y PGP !t !5 X++ R tv+ b+++ DI D G e+++(++++) h--- r y+++
------END GEEK CODE BLOCK------