mutt & firefox (by urlview)

w ubuntu wystarczyło:

apt-get install urlview

w ~/.muttrc dodane makro

macro pager \\cb <pipe-entry>urlview<enter> 'Follow links with urlview'

orac plik ~/.urlview:

REGEXP ((http|https|ftp|gopher):(//)?[^ <>"\\t]*|www\\.[-a-z0-9.]+)[^ .,;\\t<">\\):]

COMMAND /usr/bin/nohup firefox -remote "openURL("%s", new-tab)" >/dev/null 2>&1 &

teraz ctrl+b zbiera linki z treści wiadomości, które otwieramy w wybranej przeglądarce ;)