awesome3 wm mouse/key bindings

Tak na szybko z manuala do pdf’a do szybkiego wydruku cheatsheet dla window managera awesome 3 (it’s awesome ;) ):