Marek Wywiał

python software developer

git php syntax check pre-commit

by Marek Wywiał
  |   Source

Załączam używany przeze mnie i sprawdzający się pre-commit dla git'a sprawdzający commitowane pliki .php.

Przy wykonaniu commit w repozytorium skrypt dla każdego commitowanego pliku '.php' wykonuje 'php -l' w pętli, aż otrzyma odpowiedź, że składnia jest ok lub nie ok. Przypadku wystąpienia błędy przerywa commit. Sam skrypt napisany jest w python'ie

Dlaczego w pętli? Dlatego, że 'php -l' losowo się urywa zwracając SIGFAULT i należy wtedy powtórzyć próbę z '-l'

Plik do pobrania:

» pre-commit

Comments powered by Disqus
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GCS/IT dx s: a C+++$ U>$ P+ L++$ !E-(+) W++$ N+ !o K--? !w !O !M !V PS PE !Y PGP !t !5 X++ R tv+ b+++ DI D G e+++(++++) h--- r y+++
------END GEEK CODE BLOCK------