Marek Wywiał

python software developer

best vim plugins

by Marek Wywiał
  |   Source

Dziś robiłem porządki w ~/.vim/ . Aktualizacje do nowych wersji pluginów, wyrzucanie nieużywanych, porządki w ~/.vimrc. W trakcie tej pracy powstała lista pluginów, dzięki którym miło mi się pracuje

vimball

Plugin zajmujący się pluginami dostarczanymi w paczkach .vba i pozwalający też takie paczki tworzyć, w praktyce potrzeby mi by instalować paczki .vba
 » vimball

snippetsEmu

Emuluje zachowanie snippetów z TextMate. Na przykład w pliku sometest.py wpisujesz 'for<tab>', uzupełniasz brakujące miejsca poruszając się klawiszem <tab> i otrzymujesz pełną pętle. Inne użyteczne snippety dla pythona to: prop - property, get - def get_.., set - def set_.., def - def .., cm - classmethod, cl - class .. oraz ifn, ifmain, sb, sbu, sbl1, trye, tryf, tryef, unittest.

Domyślnie dostarczone są 32 zestawy snippetów dla wielu języków programowania, opisu oraz frameworków (django, rails, symfony).
 » snippetsEmu

neocomplcache

System tzw 'dopełniania' (podpowiadania) i to właśnie robi. Dopełnia nazwy metod, funkcji, atrybuty html, nazwy plików, itp. Trzeba po prostu zobaczyć i używać.
 » neocomplcache

project

Bardzo prosty i skuteczny system pozwalający w bocznym oknie przeglądać wybrane lub wszystkie pliki z jednego lub wielu projektów. Każdy projekt ma zdefiniowany katalog, dzięki czemu otwarcie pliku z projektu (wciskamy 'enter' bedąc 'nad' plikiem) nastąpi równocześnie z przejściem do katalogu projektu. W ten sposób pliki projektu jak np 'tags' (ctags) zostaną poprawnie wczytane.
 » project

simple pairs

Proste dopełnianie dla ", ', {, (, [ . Wpisanie znaku otwierającego powoduje automatyczne dopisanie znaku zamykającego. W przypadku {, (, [ gdy sami wpiszemy znak zamykający, nie zostanie on zdublowany. Kursor po prostu przesunie się dalej. Dla ", ' zostanie jednak stworzona kolejna para. Krótkie i skuteczne.
 » simple pairs

vcscommand

Plugin pozwalający wykonywać komendy dla CVS, SVN, SVK, git, bzr, and hg przy pomocy vim'a. Jeden zestaw komend bez względy na system kontroli wersji.
 » vcscommand

Niewiele tego, ale te pluginy, git (post/pre hooki), bash + zestaw skryptów wystarcza mi do pracy :)

Comments powered by Disqus
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GCS/IT dx s: a C+++$ U>$ P+ L++$ !E-(+) W++$ N+ !o K--? !w !O !M !V PS PE !Y PGP !t !5 X++ R tv+ b+++ DI D G e+++(++++) h--- r y+++
------END GEEK CODE BLOCK------