Przy okazji szukania API do grooveshark'a odkryłem plik currentSong.txt, który jest tworzony przez Grooveshark Desktop. Kilka minut z vim'em i mamy skrypt napisany w python'ie, który odczytuje w/w plik i wrzuca informację o aktualnie odtwarzanym utworze jako status wybranego konta w gajim'a. Skrypt umożliwia także uruchomienie go w trybie monitorowania w/w pliku (wymana pyinotify). Wtedy nasz status będzie zmieniany w chwili (chwilę potem :) ) zmiany utworu w Grooveshark Desktop. Całość można dowolnie używać/modyfikować, a pobrać można z serwiu github.com:

Do działania wystarczy nam plik grov2gajim.py. Umieszczamy go gdzieś na dysku i możemy używać.
thc/marijuana detox kits.